მსოფლიო საპატრიარქო

წმიდა პაისი მთაწმიდელი ჩარიცხულია წმიდანთა დასში! 13 January 2015 მსოფლიო საპატრიარქოს წმიდა სინოდის განცხადების თანახმად მოხდა ბერი პაისი მთ...
წმიდა პორფირი კავსოკალივიელი ჩარიცხულია წმიდანთა დასში! 11 December 2013 როგორც ცნობილია მსოფლიო საპატრიარქოს წმიდა სინოდის განცხადების თანახმად მოხ...
შინაარსი
სანიშნეები