ბიოეთიკა

ბიოეთიკა: მადლის ძებნა მოჭარბებულ ცოდვაში მესოღიას და ლავრეოტიკის მიტროპოლიტი - ნიკოლაოს ხაძინიკოლაუ 26 January 2015 ძვირფასო მკითხველო, ვაგრძელებთ წინა გამოცემაში დაყწებულ საკითხს ბიოეთიკასთა...
რთული ბიოეთიკური საკითხები და მოძღვრის მითითებანი მესოღიას და ლავრეოტიკის მიტროპოლიტი - ნიკოლაოს ხაძინიკოლაუ 8 December 2014 ძვირფასო მკითხველო, გთავაზობთ მესოგიისა და ლავრეოტიკის მიტროპოლიტ ნიკოლაოს ...
შინაარსი
სანიშნეები