სახეები-პიროვნებები

მამა პორფირის პატარა მეგობარი მარია სიდერი 6 January 2014 დაჟინებით ვუცქერ მამა პორფირის ხატს - წმიდა პორფირის ხატს, როგორც მას ეძახი...
როდესაც ბრაზი მოგერევა, პირი ძლიერად მოკუმე ბერი იოსებ ისიქასტი 28 January 2013 წერ გულში არსებულ შეუცნობელ ბრაზზე. ბრაზი, თავისთავად, ბუნებრივია, როგორც...
...234
შინაარსი
სანიშნეები