თავისუფლება

გამოხსნა და გათავისუფლება წმინდა იუსტინე პოპოვიჩი 5 May 2017 არა ადამიანში, არამედ, მხოლოდ ერთადერთი გზით, ღმერთკაცში „გვაქვს ჩვენ გამოხ...
წმიდა მოღვაწენი, რომელნიც უფლის საზღაურით დაჯილდოვდნენ 12 December 2014 ძვირფასო მკითხველნო, ვაგრძელებთ საინტერესო საუბრების გამოქვეყნებას. ამჯერად...
გამოხსნა და გათავისუფლება წმინდა იუსტინე პოპოვიჩი 30 January 2013 არა ადამიანში, არამედ, მხოლოდ ერთადერთი გზით, ღმერთკაცში „გვაქვს ჩვენ გამოხ...
შინაარსი
სანიშნეები