ოჯახი და ქორწინება

დედობა, როგორც ღირსება ქალისა ბერი სოფრონი ესექსელი († 1993) 3 March 2016 გასული საუკუნეების განმავლობაში, ქალის ადგილი განსაკუთრებით რთული იყო, და ა...
ქორწინება ბერი სოფრონი ესექსელი († 1993) 9 July 2015 ჩვენი მარადიული, აბსოლუტური მყოფადობა გამჟღავნებულია პიროვნების სახით. ეს ა...
დედობა, როგორც ღირსება ქალისა ბერი სოფრონი ესექსელი († 1993) 29 April 2013 გასული საუკუნეების განმავლობაში, ქალის ადგილი განსაკუთრებით რთული იყო, და ა...
ქორწინება ბერი სოფრონი ესექსელი († 1993) 3 April 2013 ჩვენი მარადიული, აბსოლუტური მყოფადობა გამჟღავნებულია პიროვნების სახით. ეს ა...
შინაარსი
სანიშნეები