სტატიები

მონაზვნობა, მონასტრები, მონაზვნები მონაზონი მოსე მთაწმიდელი 2 December 2015 როდესაც სამყარო იცვლება, ეს  მონაზვნურ ცხოვრებაზეც აისახება. მონაზვნობის ...
მონაზნობა, მონასტრები, მონაზვნები მონაზონი მოსე მთაწმიდელი 21 March 2015 როდესაც სამყარო იცვლება, ეს  მონაზნურ ცხოვრებაზეც აისახება. მონაზნობის არსი...
თარიღი აღდგომის დღესასწაულისა 4 May 2013 ...ქრისტიანულ ცნობიერებაში თარიღებისა და წელიწადის ათვლის პირობითობის მიუხე...
მონაზვნობა, მონასტრები, მონაზვნები მონაზონი მოსე მთაწმიდელი 30 January 2013 როდესაც სამყარო იცვლება, ეს  მონაზვნურ ცხოვრებაზეც აისახება. მონაზვნობის არ...
შინაარსი
სანიშნეები