სიბრძნე და სიტყვა

უხრწნელ სიწმიდესა და ქალწულებაზე 4 November 2015 იმ ადამიანის შესახებ, რომელიც ისე ცხოვრობს ხორცში, როგორც - უხორცო 1. ჩვენ...
ურისხველობისა და სიმშვიდის შესახებ 17 October 2015 1. ისევე, როგორც ცოტა-ცოტა წყლის დასხმით შეგვიძლია, ჩავაქროთ ცეცხლი, მრისხა...
ნაყროვნებისათვის 17 September 2015 1. რადგანაც სტომაქის შესახებ მაქვს განზრახული საუბარი, თუკი როდესმე ეს აუცი...
უპოვარებისათვის 6 July 2015 1. უპოვარება მიწიერ საზრუნავთაგან განრიდება, უზრუნველობა, მგზავრობა დაუბრკო...
შიშისათვის 19 June 2015 შიშისათვის 1. შიში ამპარტავნული სულის ბავშვური ჩვეულებაა. 2. შიში სარწმუნ...
მოშურნეობისა და ავმეხსიერების შესახებ 30 April 2015 1. წმიდა სათნოებანი იაკობის კიბის მსგავსნი არიან, ხოლო ვნებები იმ ბორკილებს...
ღირსი პაისი და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა ათანასიოს რაკოვალის 22 April 2015 ერთხელ, ჩვენი სოფლის შემოგარენში პარტიზანები მოვიდნენ. გარეთ სიცივეში... და...
სიკვდილის შესახებ 5 March 2015 1. ყოველი სიტყვის ამოთქმას განსჯა უძღვის წინ. ტირილსა და გლოვას სიკვდილისა ...
მოწყინებისა და უდებების შესახებ 5 February 2015 მოწყინებისა და უდებების შესახებ 1. მოწყინება, ხშირად, როგორც ადრეც გითხარი...
ხორციელი მღვიძარების შესახებ, რომელიც სულიერ მღვიძარებას შობს 5 January 2015 ხორციელი მღვიძარების შესახებ, რომელიც სულიერ მღვიძარებას შობს 1. ქვეყნიერ ...
შინაარსი
სანიშნეები