გამომცემელის არჩევანი

თურქ-ოსმალთა ოკუპაციის პერიოდი და უახლესი წლები 28 January 2013 XV-XVI საუკუნეები თურქ-ოსმალთა ბატონობა მთაწმინდაზე საბოლოოდ 1423-24 წლებშ...
”მანუგეშებელის” ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ხატის სახელობის ეკვდერი 28 January 2013 კათოლიკონის (მონასტრის მთავარი, საკრებულო ტაძარი) ჩრდილო–დასავლეთ კუთხის მე...
მმართველობა 4 December 2012 ვატოპედის სავანის საძმოს კინოვიური (საერთო საცხოვრისის ცხოვრების წესი) ხასი...
იმპერატორ იოანე კანტაკუზელის გარდამოხსნა – ეპიტაფია, დათარიღებული1354 წლით 4 December 2012 გარდამოხსნა - ეპიტაფია საღმრთისმსახურებო ტიპისაა. ამოქარგულია წვრილი სირმით...
ადგილი მთაწმინდის იერარქიაში 4 December 2012 პირველი საუკუნეებიდან დღემდე მთაწმინდაზე არსებული მონასტრების იერარქიას აკი...
სამართლებრივი წყობილება 4 December 2012 სამონასტრო ცხოვრების წესი, რომელიც მისი დაფუძვნებიდან დამკვიდრდა სავანეში, ...
123
შინაარსი
სანიშნეები