მთაწმიდა

ზოგრაფის წმიდა მონასტერი 26 March 2013 ზოგრაფის მონასტერი დაარსებულია 980 წლამდე. სავარაუდოდ, ხატმწერის, ვინმე გიო...
ქსიროპოტამის წმიდა მონასტერი 21 March 2013 მონასტერი 956 წლამდეა დაარსებული და ჩანს რომ, დღემდე შემორჩენილი წმიდა მთის...
პანტოკრატორის წმიდა მონასტერი 19 March 2013 მონასტერი 1357 წელს დაარსებულა ძმების - ალექსი და იოანეს მიერ, რომლებიც  იმ...
მთაწმიდის მონაზვნობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა IV ნაწილი 13 March 2013 1423 წელს წმიდა მთა საბოლოოდ ექცევა თურქ-ოსმალური ბატონობის ქვეშ. ბიზანტიის...
კუტლუმუსის წმიდა მონასტერი 12 March 2013 მონასტერი დაარსებულია 1169 წლამდე, რადგან პირველად სწორედ ამ წელს მოიხსენიე...
მთაწმიდის მონაზვნობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა III ნაწილი 11 March 2013 მე-10 საუკუნის დასასრულიდან მონასტერთა დაარსება გასაოცრად სწრაფი ტემპით მიმ...
დიონისეს წმიდა მონასტერი 6 March 2013 მონასტერი 1370 წლის შემდეგ არის დაარსებული  ღირსი დიონისეს მიერ, რომელიც წა...
ხილანდარის წმიდა მონასტერი 5 March 2013 მონასტერი მეათე საუკუნის ბოლოს დაარსდა. 1198 წელს იმპერატორ ალექსი III ბრძა...
მთაწმინდის მონაზვნობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა II ნაწილი 1 March 2013 მე-10 საუკუნის დასაწყისში, მიუხედავად  ქალკედონის მთელ ნახევარკუნძულზე გავრ...
მთაწმინდის მონაზვნობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა I ნაწილი 28 February 2013 ორგანიზებული ქრისტიანული ეკლესიის ადრეულ ფენომენს მონაზვნობა წარმოადგენს. შ...
შინაარსი
სანიშნეები